top of page
10-05.jpg

โครงการ

กับประสบการณ์ ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี

“ ทางบริษัทมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้าและได้รับความไว้วางใจให้ทางบริษัทได้ออกแบบติดตั้งระบบบำบัดน้ำในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งรวมถึง อุตสาหกรรมอิเลคโทรนิกส์และพรีซิชั่น อุตสหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมด้านการเกษตรอุตสหกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่ม ด้านสิ่งทอ งานระบบด้านอาคาร และอื่นๆ

 

ประสบการณ์ตลอดระยะเวลามากกว่า 40 ปีที่ผ่านมา บริษัทขอแสดงความขอบคุณลูกค้าในนการสนับสนุนธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดและทางเรายังขอมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก”

อุตสาหกรรมการเกษตร

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศเกษตรกรรมอันดับต้นๆของโลกที่มีผลผลิตทางการเกษตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าว, แป้ง, น้ำตาล, ยางพารา รวมไปถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์และอุตสาหกรรมนม ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้ก่อกำเนิดน้ำเสียจำนวนมหาศาลและมีความเข้มข้นของมลสารสูง จำเป็นต้องได้รับการบำบัดก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งทางบริษัทโกชูโคซันมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการออกแบบ,ติดตั้ง, ทดสอบระบบ, การดูแลรักษาและนำเสนอเคมีภัณฑ์คุณภาพที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงระบบการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในโรงงาน ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่ม

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำถือเป็นปัจจัยสำคัญของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยและเพียงพอของปริมาณน้ำที่ต้องใช้ ดังนั้นเราจึงขอนำเสนอเทคโนโลยีที่สามารถทำให้น้ำสะอาดบริสุทธิ์ และปราศจากเชื้อโรคหรือสารปนเปื้อนต่าง ๆ ด้วยระบบการกรอง (Filtration) ระบบอุลตร้าไวโอเล็ต (Ultra-Violet) และ ระบบโอโซน (Ozone) เพื่อให้ได้คุณภาพของน้ำที่เหมาะสมต่อกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

 

ประเภทของน้ำเสียในกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่มมีความแตกต่างและหลากหลาย เพราะมาจากกระบวนการที่แตกต่างกัน เช่นกระบวนการผลิตน้ำผลไม้, กระบวนการผลิตนม, เนื้อสัตว์สำเร็จรูป เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อปริมาณและองค์ประกอบในน้ำเสียนั้นๆ

 

โดยทั่วไป กระบวนการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม จะต้องผ่านกระบวนการบำบัดทางด้านกายภาพ, เคมีและทางด้านชีวภาพ เพื่อบำบัดสารประกอบอินทรีย์ ซึ่งเราสามารถออกแบบระบบให้สามารถกำจัดตะกอนแขวนลอยแบบง่าย ๆ ได้ด้วยการตกตะกอนหรือ ทำให้ตะกอนลอยขึ้น (DAF: Dissolved air flotation) รวมทั้งกำจัดค่า BOD & COD ด้วยระบบการย่อยสลายทางชีวภาพแบบใช้อากาศหรือไม่ใช้อากาศ (aerobic or anaerobic biological treatment system) ซึ่งในการออกแบบต้องคำนึงถึงต้นทุนที่เหมาะสม

การลด ปริมาณการใช้สารเคมีและก่อให้เกิดตะกอนน้อยที่สุด

อุตสาหกรรมยานยนต์

ภายใต้โลกแห่งการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ เราได้นำเสนอบริการที่พร้อมด้วยทักษะการบริหารจัดการของทีมงานในการออกแบบระบบ การปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณของเสีย ระบบการนำน้ำเสียผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และ ยังตระหนักถึงต้นทุนในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผลในทุก ๆ กระบวนการของระบบบำบัดน้ำดีและน้ำเสีย

 

ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของเมมเบรน (Membrane) และการแลกเปลี่ยนอิออนในน้ำ (Ion exchange) พร้อมด้วยประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจการบำบัดน้ำ เราสามารถเพิ่มคุณภาพของน้ำในระบบหล่อเย็น (Cooling tower) หม้อต้มน้ำ(Boiling tower) และกระบวนการชำระล้างอุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่าง ๆ ในระบบการผลิต

 

นอกจากนี้เราส่งมอบระบบบำบัดน้ำที่มีคุณภาพสูง ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีต้นทุนที่เหมาะสม การกำจัดโลหะหนัก การบำบัดตะกอนรวมถึงการรีไซเคิลน้ำเสียในระบบที่มีปริมาณมากให้สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเคมี อาจมีการใช้สารเคมีที่หลากหลาย และที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือการปล่อยของสียและสารพิษที่เป็นอันตรายสู่สิ่งแวดล้อม เราได้ตระหนักถึงข้อจำกัดดังกล่าวที่อุตสาหกรรมเคมีประสบอยู่ รวมทั้งของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตด้วยประสบการณ์ ในการสร้างระบบบำบัดน้ำดี น้ำเสียที่ได้ติดตั้งให้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมเคมี เราจึงมั่นใจในการออกแบบติดตั้งและการบริการหลังการขาย พร้อมให้บริการปรึกษาแนะนำ และแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องอีกทั้งยังคำนึงถึงมาตรฐานและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่จำกัดปริมาณของเสียที่ปล่อยออกจากโรงงาน